Dalyvavimas studijų programų „Kaimo plėtros administravimas“ vertinime