Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos keitimo

Registrų centro aktuali informacija kaimo bendruomenėms
2018 sausio 25
WEB seminaras apie Nacionalinę paramą kaimo bendruomenėms
2018 sausio 31

Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos keitimo

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos įvertinusi Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2017 m.  gruodžio 29 d. raštu Nr. S-110 „Dėl vietos plėtros strategijos keitimo“, 2018 m. sausio 12 d. raštu Nr. S-2 „Dėl Vietos plėtros strategijos keitimo patikslinimo“ ir 2018 m. sausio 16 d. raštu Nr. S-4 „Dėl Vietos plėtros strategijos keitimo patikslinimo“, pateiktą Vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KA-15-1-06810-PR001 Alytaus rajono vietos veiklos grupės „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuotą vietos plėtros strategija 2015-2020 metams“ (toliauVPS), įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „LEADER“, keitimą,  vadovaudamasi VPS administravimo taisyklių 82.8.2.1. papunkčiuinformuoja, kad priėmė sprendimą patvirtinti VPS keitimą.

Aktualią redakciją rasite čia.