Bendruomenių žiniai: priminimas pateikti finansinę atskaitomybę už 2019 metus
2020 vasario 24
RENGINYS ATIDĖTAS. Informacinis renginys nuo Alytaus padangų gaisro nukentėjusiems ūkininkams
2020 kovo 10

„Gretos Šiuipės verslo pradžia“ ALYT-LEADER-6A-D-10-1-2019

 

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I prioritetas „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ LEADER-19.2-6.2
Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Greta Šiuipė
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Mechanizatorių g. 21, Luksnėnų km., Alytaus sen., Alytaus r.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 10
Bendra vietos projekto verte Eur:

(su PVM)

(be PVM)

 

46 140,00

45 720,00

Paramos suma, Eur  

32 000,00

Informacija apie vietos projekto pasiekimus:

1.      Sukurtų naujų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

2.      Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

3.      Darbo vieta asmeniui iki 40 m.

 

1

 

1

 

1

Projekto tikslas Užsiimti individualia veikla bei įkurti automobilių servizo (variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas) dirbtuves, kurios specializuotųsi transporto priemonių turbokompresorių restauravime. Veikla bus vykdoma panaudos sutartimi valdomose patalpose Luksnėnų kaime.
Projekto uždaviniai 1.      Įsigyti turbokompresorių šerdžių balansavimo ir reguliavimo įrangą;

2.      Sukurti 1 naują darbo vietą samdomam darbininkui. Darbo vieta iki 40 m.