„Jaunimo aktyvinimas ir saviraiškos didinimas gerinant sporto infrastruktūrą Kumečiuose ir Verebiejuose“ ALYT-LEADER-6B-JI-5-2-2018

„Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos pritaikymas Alytaus rajono gyventojų viešiesiems ir turizmo poreikiams (I etapas)“ALYT-LEADER-6B-KI-9-1-2018
2018 rugsėjo 26
„Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas gerinant jaunimo ir kaimo bendruomenių infrastruktūrą Geležūnų k., Birštono seniūnijoje“ ALYT-LEADER-6B-JI-5-1-2018
2018 rugsėjo 26

„Jaunimo aktyvinimas ir saviraiškos didinimas gerinant sporto infrastruktūrą Kumečiuose ir Verebiejuose“ ALYT-LEADER-6B-JI-5-2-2018

 

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas II prioritetas „Viešosios infrastruktūros kūrimas ir gerinimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis Priemonė „Jauniems žmonėms skirtos infrastruktūros kūrimas ir gerinimas, pritaikant ją laisvalaikiui, sveikatingumui“ LEADER-19.2-SAVA-6
Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus rajono savivaldybės administracija
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Partneris Nr. 1

Bendruomeninė organizacija „Dainavos kaukas“

 

Partneris Nr. 2

Asociacija “Verebiejų kaimo bendruomenė”

Vietos projekto įgyvendinimo vieta Alytaus rajono savivaldybė, Simno seniūnija, Verebiejų kaimas;

Alytaus rajono savivaldybė, Miroslavo seniūnija, Kumečių kaimas.

Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 12
Bendra vietos projekto verte Eur:

(su PVM)

(be PVM)

 

119 275,31

98 940,09

Paramos suma, Eur  

68 213,00

Informacija apie vietos projekto pasiekimus:

1. VVG teritorijos gyventojų, gaunančių naudą dėl pagerintos infrastruktūros, skaičius (vnt.)

2. Suorganizuotų sporto renginių skaičius (vnt.)

 

 

6943

 

 

2

Projekto tikslas Sukurti jauniems žmonėms skirtą laisvalaikio ir sporto infrastruktūrą, siekiant išplėsti laisvalaikio praleidimo galimybes jaunimui ir kitiems gyventojams, siekiant skatinti tiek jaunimą tiek kitus gyventojus laisvalaikį leisti aktyviai sportuojant Kumečių ir Verebiejų kaimuose.
Projekto uždaviniai 1.      Įrengti du sporto aikštynus (kiekvienas po 464 kv.m.) Kumečių ir Verebiejų kaimuose.

2.      Suorganizuoti aikštynų atidarymo proga 2 sportinius renginius (po 1 kiekvienam aikštyne).

3.      Viešinti projektą įrengiant prie Kumečių ir Verebiejų kaimuose sporto aikštynų informacinius stendus apie įgyvendinimus projektus.