„Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos pritaikymas turizmo ir edukacinėms veikloms“ ALYT-LEADER-6B-KI-14-1-2019

„Kaimo turizmo veiklos įvairinimas ir plėtra“ ALYT-LEADER-6B-TD-13-2-2019
2018 rugsėjo 26
„Mobili daržovių parduotuvė“ ALYT-LEADER-6A-D-12-1-2019
2018 rugsėjo 26

„Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos pritaikymas turizmo ir edukacinėms veikloms“ ALYT-LEADER-6B-KI-14-1-2019

 

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas II prioritetas „Viešosios infrastruktūros kūrimas ir gerinimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis Priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į kaimo kultūros paveldą“ LEADER-19.2-7.6
Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus rajono savivaldybės administracija
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Alytaus r., Miroslavo sen., Kurnėnų k., Draugystės g. 2.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 15
Bendra vietos projekto verte Eur:

(su PVM)

(be PVM)

 

125 504,32

103 722,57

Paramos suma, Eur  

100 000,00

Informacija apie vietos projekto pasiekimus:

1. Atnaujintų kultūros ir gamtos paveldo objektų skaičius (vnt.)

2. VVG teritorijos gyventojų, gaunančią naudą dėl atnaujintų kultūros ir gamtos paveldo objektų, skaičius (vnt.)

 

1

 

3242

Projekto tikslas Atnaujinti VVG teritorijos kultūros paveldo objektą, įregistruotą LR Kultūros vertybių registre. Padidinti Alytaus rajono patrauklumą vietos gyventojams bei lankytojams, atliekant Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos atnaujinimo darbus. Sutvarkyti Kurnėnų mokyklos II aukšto patalpas (tvarkomas plotas ne mažiau 129,56m2; architektūrinė dalis; vidaus vandentiekis ir nuotekos; šildymas ir vėdinimas; elektrotechninė dalis; tvarkybos darbai, architektūra ir konstrukcijos; apsauginė signalizacija ir vaizdo stebėjimo sistemos; šildymo sistemos demontavimas; gaisrinė signalizacija). Įveiklintas objektas, naujai organizuojami kultūriniai renginiai, edukacinės programos, parodos, konferencijos,  su kultūra ir turizmu susiję mokymai praplės kultūrinių paslaugų spektrą rajone ir prisidės prie teritorijos patrauklumo didėjimo.
Projekto uždaviniai Kapitalinis remontas:

architektūrinė dalis (grindų ardymas ir naujų dėjimas; mažų apimčių sudėtingų konstrukcijų betonavimas; sienų stiprinimas; sienų šiltinimas; pastogės ir perdangų šiltinimas; karkasų įrengimas; ventiliacijos šachtos įrengimas virš stogo; plytelių dangos ardymas ir naujos dangos įrengimas; mūrinių pertvarų ardymas; sienų apkalimas dailylente; lubų apkalimas; krosnies išardymas; durų montavimas; stalių gaminiai ( durys; liukas; langai);

vidaus vandentiekis ir nuotekos (vamzdynų tvarkymas; vidaus nuotekų skirstomųjų vamzdynų montavimas; klozeto ir praustuvų montavimai; siurblinės montavimas; sifonų montavimas);

šildymas ir vėdinimas(ventiliacinių sistemų montavimas; radiatorių montavimas; vandentiekio, šildymo ir dujotiekio vamzdynų tiesimas);

elektrotechninė dalis (šviestuvų ir rozečių įrengimas);

tvarkybos darbai, architektūra ir konstrukcijos (konstrukcijų tvarkymas);

apsauginė signalizacija ir vaizdo stebėjimo sistemos (įrengimas);

šildymo sistemos demontavimas

gaisrinė signalizacija

šviestuvai