Kviečiame dalyvauti projekte „Judrieji lietuvių liaudies žaidimai vaikų ir jaunimo fiziniam aktyvumui skatinti“

Susitikimas vietos plėtros strategijos klausimams aptarti
2017 balandžio 3
Konferencija Trakuose
2017 balandžio 6

Kviečiame dalyvauti projekte „Judrieji lietuvių liaudies žaidimai vaikų ir jaunimo fiziniam aktyvumui skatinti“

Kviečiame dalyvauti projekte „Judrieji lietuvių liaudies žaidimai vaikų ir jaunimo fiziniam aktyvumui skatinti“

Projekto tikslas. Propaguoti Lietuvoje naują vaikų ir jaunimo (14–25 m.) fizinio aktyvumo formą, panaudojant judriuosius lietuvių liaudies žaidimus.

Projekto metu bus:

1.Parengtas senųjų lietuvių liaudies žaidimų, tinkamų šio laikmečio vaikų ir jaunimo (14–25 m.) fiziniam aktyvumui skatinti, vadovas (mokymo priemonė) su mokomuoju filmu.

2.Surengta Aleksandro Stulginskio universitete stovykla (5 d. trukmės) lietuvių liaudies žaidimų perteikėjams (multiplikatoriams) iš 8 šalies savivaldybių, kurie toliau mokys žaidimų ir organizuos aktyvų laisvalaikį savo savivaldybės vaikams ir jaunimui.

3.Surengtos tradicinių lietuvių liaudies žaidimų žaidynės Aleksandro Stulginskio universitete.

Projekto įgyvendinimo laikas: 2016 m. spalis – 2017 m. rugsėjis.

Norintys dalyvauti projekto stovykloje ASU ir suformuoti savo savivaldybėje žaidėjų komandą, kuri galėtų dalyvauti rengiamose žaidynėse, prašome kreiptis į Rimantą Čiūtą (tel. 8 686 57 699) arba Romualdą Povilaitį (tel. 8 688 43 356)

Projekto vykdytojas – Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinis padalinys.

Projekto partneris – Aleksandro Stulginskio universitetas.

Projektą remia LR Sveikatos apsaugos ministerija.