Kvietimas į Šv. Baltramiejaus šventę „Gandrai išsineša vasarą“