Mato Laniausko projektas „M. Laniausko turizmo pradžia“ ALYT-LEADER-6A-D-36-12-2023/ 42VS-PV-23-1-00692-PR001

Simonos Vasiliauskaitės projektas „Simonos Vasiliauskaitės turizmo paslaugų, susijusių su dzūkų etninės kultūros puoselėjimu, veiklų įvairinimas“ ALYT-LEADER-6B-TD-36-3-2023/ 42VS-PV-23-1-00711-PR001
2023 spalio 3
Bernardo Mažeikos projektas „B. Mažeikos verslo pradžia Nemunaičio kaime“ ALYT-LEADER-6A-D-36-1-2023/ 42VS-PV-23-1-02241-PR001
2023 spalio 5

Mato Laniausko projektas „M. Laniausko turizmo pradžia“ ALYT-LEADER-6A-D-36-12-2023/ 42VS-PV-23-1-00692-PR001

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I prioritetas „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis Priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“/ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, kodas LEADER-19.2.-6.2
Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Matas Laniauskas
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Nemunaičio k., Nemunaičio sen., Alytaus r.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 15
Bendra vietos projekto verte Eur:

(su PVM)

(be PVM)

 

52 734,22

43 582,03

Paramos suma, Eur 30 072,00
Informacija apie vietos projekto pasiekimus:

Sukurtų naujų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

Darbo vieta (etatai) asmeniui iki 40 m. (imtinai)

 

3

 

3

 

1

Projekto tikslas Sudaryti palankias sąlygas nedarbui mažinti, geriau panaudojant vietos išteklius, įsigyjant pagal projektą numatytas darbo priemones, sukurti darbo vietas, bei vystyti veiklą, nesusijusią su žemės ūkiu.
Projekto uždaviniai –          Įsigyti: vienvietes ir dvivietes baidares; priekabą baidarėms vežti; lauko kubilą; lauko grilių; GPS baidarėms; lauko baldus; SIP modulinį namelį; fotovoltinę saulės bateriją.