MB „Manvista“ projektas „MB „Manvista“ investicijos į verslo plėtrą“ ALYT-LEADER-6A-D-33-5-2022/ 42VS-PV-22-1-06018-PR001

Mokymai tema: SUMANI TINKLAVEIKA. SKĖTINIAI PROJEKTAI
2023 rugsėjo 21
MB „Furnitecha“ projektas „MB „Furnitecha“ verslo plėtra Alytaus r.“ ALYT-EURI-6A-D-36-4-2023/ 42VS-PV-23-1-00710-PR001
2023 spalio 2

MB „Manvista“ projektas „MB „Manvista“ investicijos į verslo plėtrą“ ALYT-LEADER-6A-D-33-5-2022/ 42VS-PV-22-1-06018-PR001

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I prioritetas „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis Priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“/ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, kodas LEADER-19.2.-6.4
Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas MB „Manvista“
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Pušyno g. 6F, Alytaus k., Alovės sen., Alytaus r.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 8
Bendra vietos projekto verte Eur:

(su PVM)

(be PVM)

 

127 721,55

105 555,00

Paramos suma, Eur 52 777,00
Informacija apie vietos projekto pasiekimus:

Sukurtų naujų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

Darbo vieta (etatai) asmeniui iki 40 m. (imtinai)

 

4

 

7

 

2

Projekto tikslas Plėsti vykdomą veiklą – didinti įmonės konkurencingumą Alytaus r., bei didinti darbuotojų užimtumą.
Projekto uždaviniai –          Įsigyti plentinį (asfaltinį) volą.