Naujas VVG leidinys skirtas VPS viešinimui bei praėjusiems 2016 – bendruomenių ir bibliotekų metams pažymėti

VVG tinklo valdybos išplėstinis susirinkimas ir apsilankymas Programos „Leader“ žemdirbių mokymo metodikos centre
2017 sausio 6
Susitikimas dėl Punios – mažosios kultūros sostinės 2017 ir Panemunės dzūkų turizmo maršruto veiksmų plano
2017 sausio 10

Naujas VVG leidinys skirtas VPS viešinimui bei praėjusiems 2016 – bendruomenių ir bibliotekų metams pažymėti

2016 m. pabaigoje Alytaus rajono VVG,  įgyvendindama  projektą ,,Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2015-2020 metams“ (toliau – VPS)  bei  gavusi  dalinį finansavimą  iš Alytaus rajono savivaldybės administracijos, parengė elektroninį ir popierinį leidinį „Alytaus rajono vietos veiklos grupės teritorijos  bendruomenės ir bibliotekos – krašto gerovę ir kultūrą puoselėjanti jėga“ (toliau – leidinys). Šis leidinys  skirtas VPS viešinimui bei praėjusiems 2016 – tiesiems –   vietos bendruomenių ir  bibliotekų metams pažymėti. Informacinio tipo leidinyje  pateikiami lakoniški duomenys ir informacija apie Alytaus rajono bei Birštono savivaldybių kaimiškojoje teritorijoje  vykdomą  VPS  bei numatytas lėšas pagal prioritetus, priemones ir veiklos sritis.  

Pažymėtina, kad VVG šį leidinį dedikuoja  Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių  vietos  bendruomenėms ir bibliotekoms.  Šių organizacijų sinergija kaime kuria didelę pridedamąją vertę. Neretai  vietos bendruomenių vadovai dirba bibliotekose, kultūros įstaigose, seniūnijose  bei savivaldybėse.  Alytaus rajono savivaldybėje  yra  11 seniūnijų,  jose veikia 57 vietos bendruomenės  bei 32 Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos administruojami kaimo filialai.  Birštono savivaldybės kaimiškoje teritorijoje veikia 1  Birštono seniūnija, 4  vietos bendruomenės  bei  3  Birštono viešosios bibliotekos  administruojami kaimo filialai.

VVG parengtas popierinis  leidinys išleistas labai mažu tiražu, todėl  VVG  siekdama užtikrinti tolygią  leidinio sklaidą perduos  jį visoms VVG  teritorijos viešosioms  bibliotekoms ir jos filialams.

Elektroninė šio leidinio versija,  viešinanti Alytaus rajono vietos veiklos grupės parengtą 2015 – 2020 metų vietos  plėtros strategiją ir informaciją apie Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių seniūnijas, vietos bendruomenes bei bibliotekas,  yra visiems atvira  ir  prieinama  VVG interneto svetainėje www.alytausrvvg.lt  bei elektroniniais laiškais išplatinta įvairioms institucijoms.  Taip pat leidinį galima rasti Alytaus rajono vietos veiklos grupės facebook.

Elektroninis leidinys „Alytaus rajono vietos veiklos grupės teritorijos  bendruomenės ir bibliotekos – krašto gerovę ir kultūrą puoselėjanti jėga“.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija