Projektas „Alytaus rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategijos parengimas pagal KPP 2014-2020 m.“ Nr. 42PP-KA-14-1-05388

„Nemunaičio bendruomenės užimtumo ir laisvalaikio praleidimo gerinimas“ NR. LEADER-15-ALYTUS-07-073
2015 birželio 15
Projektas „Alytaus krašto amatininkų, ūkininkų ir bendruomenių aktyvinimas, įgyvendinant projektą „Alytaus rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategijos parengimą pagal KPP 2014-2020 m.“
2015 gruodžio 31

Projektas „Alytaus rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategijos parengimas pagal KPP 2014-2020 m.“ Nr. 42PP-KA-14-1-05388

zenklai.png

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) gavo paramą projektui „Alytaus rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategijos parengimas pagal KPP 2014-2020 m.“ Nr. 42PP-KA-14-1-05388 pagal paramos paraiškos kaimo vietovių vietos plėtros strategijai arba dvisektorei vietos plėtros strategijai parengti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį ,,Parengiamoji parama“.

Projekto sutartis su Nacionaline mokėjimo agentūra prie ŽUM buvo pasirašyta 2015 m. liepos 13 d. ir jo įgyvendinimui paskirta skirta 9 tūkst. Eur.

Projekto įgyvendinimo pradžia 2015 m. spalio 1 d.

Projekto teritorija yra VVG atstovaujama teritorija pilnai atitinkanti arba dengianti Alytaus rajono savivaldybės teritoriją, įskaitant Daugų ir Simno miestus bei Birštono savivaldybės Birštono seniūniją. Alytaus rajono savivaldybė jungia 12 seniūnijų (Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Krokialaukio, Nemunaičio, Miroslavo, Simno, Raitininkų, Pivašiūnų, Punios ir Birštono savivaldybės Birštono seniūniją).

Projektas yra skirtas parengti naujai VVG vietos plėtros strategijai 2014 – 2020 metams (toliau – VPS). Iš projektu skirtų lėšų ne mažiau kaip 4 mėn. bus įsteigti 2 nauji VVG etatai: strategijos rengimo administratoriaus ir strategijos rengimo buhalterio – finansininko. Visos kitos projekto lėšos skirtos konsultavimuisi susijusiu su VPS rengimu ir pasiruošimu ją administruoti dėl parengtos vietos plėtros strategijos

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija