Reikalavimai mažais kiekiais gaminantiems ir tiekiantiems gyvūninio maisto produktus

2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai paraiškų priėmimas
2018 sausio 19
Komunikatas „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“
2018 sausio 24

Reikalavimai mažais kiekiais gaminantiems ir tiekiantiems gyvūninio maisto produktus

 

Mažais kiekiais tvarkančiais maistą laikomi subjektai, per savaitę gaminantys ir tiekiantys vietinei rinkai ne daugiau kaip 500 kg mėsos gaminių ir 200 kg mėsos pusgaminių, taip pat per vieną kalendorinę dieną išdarinėjantys, perdirbantys ne daugiau kaip 150 kg žuvininkystės produktų, ar ne daugiau kaip iš 1 000 kg žalio pieno per dieną savo ūkyje gaminantys pieno gaminius.

Norint padėti geriau suprasti ir teisingai bei vienodai taikyti privalomus maisto saugos ir higienos bei kitus reikalavimus, yra patvirtintos ir viešai paskelbtos  Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų gyvūninio maisto produktų veterinarijos reikalavimų įgyvendinimo rekomendacijos. Su jomis galima susipažinti ir jas atsispausdinti čia.