„Sporto aikštynų įrengimas, pritaikant juos jaunimo laisvalaikiui bei sveikatingumui, Mergalaukio ir Užupių kaimuose“ NR. ALYT-LEADER-6B-JI-1-1

Socialinės investicijos ir alternatyvūs modeliai skatinti socialinį verslą
2020 balandžio 24
„Tradiciniai amatai – šeimos verslo pradžiai skatinti“ ALYT-LEADER-1C-M-22-1-2020
2020 gegužės 4

„Sporto aikštynų įrengimas, pritaikant juos jaunimo laisvalaikiui bei sveikatingumui, Mergalaukio ir Užupių kaimuose“ NR. ALYT-LEADER-6B-JI-1-1

 

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas II prioritetas „Viešosios infrastruktūros kūrimas ir gerinimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis Priemonė „Jauniems žmonės skirtos infrastruktūros kūrimas ir gerinimas, pritaikant ją laisvalaikiui, sveikatingumui“ LEADER-19.2-SAVA-6
Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus rajono savivaldybės administracija
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Mergalaukio k., Simno sen., Alytaus r. ir

Užupių k., Nemunaičio sen., Alytaus r.

Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 24
Bendra vietos projekto vertė, Eur

 (su PVM)

(be PVM)

 

129 906,53

108 008,65

Paramos suma, Eur 66 253,00
Informacija apie vietos projekto pasiekimus:

1. VVG teritorijos gyventojų, gaunančių naudą dėl pagerintos infrastruktūros, skaičius (vnt.)

 

 

4944

Projekto tikslas Pareiškėjas planuoja įrengti du laisvalaikio, sporto ir sveikatingumo aikštynus (kiekvieno plotas 464 m2), kuriuose bus įrengtos krepšinio ir tinklinio aikštelės, bus pastatyti lauko treniruokliai. Prie projekto įgyvendinimo prisidės partneriai: asociacijos „Užupių kaimo bendruomenė“ ir „Simno bendruomenė“, kurios sutvarkys gerbūvį aplink sporto aikštynus. Sudarytos sutartys su NŽT dėl sklypų naudojimo ir pateikti sutikimai dėl sporto aikštynų įrengimo.
Projekto uždaviniai 1.      Įrengti 2 sporto aikštynus po 464 m2 Mergalaukio ir Užupių kaimuose;

2.      Suorganizuoti aikštynų atidarymo proga 2 sportinius renginius (po 1 kiekvienam aikštyne);

3.      Viešinti projektą.