„UAB „Dvarčis“ vykdomos ekonominės veiklos plėtra“ ALYT-LEADER-6A-D-11-4-2019

„UAB „Vejos magija“ aplinkos priežiūros paslaugų teikimo bazės plėtra“ ALYT-LEADER-6A-D-11-5-2019
2018 rugsėjo 26
„Verslo įkūrimas“ ALYT-LEADER-6A-D-12-2-2019
2018 rugsėjo 26

„UAB „Dvarčis“ vykdomos ekonominės veiklos plėtra“ ALYT-LEADER-6A-D-11-4-2019

 

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I prioritetas „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ LEADER-19.2-6.4
Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas UAB „Dvarčis“
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Suvingio g. 12, Rimėnų k., Daugų sen., Alytaus r.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 12
Bendra vietos projekto verte Eur:

(su PVM)

(be PVM)

 

173 030,00

143 000,00

Paramos suma, Eur  

82 400,00

Informacija apie vietos projekto pasiekimus:

1.      Sukurtų naujų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

2.      Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

3.      Darbo vieta asmeniui iki 40 m.

 

2

 

 

4,6

 

1

Projekto tikslas Pareiškėjas vykdo krovininio kelių transporto veiklą – birių krovinių pervežimas. Taip pat teikia paslaugas statybų srityje veikiančioms įmonėms. Pareiškėjas nori įsigyti ekskavatorių, kad galėtų plėsti veiklą ir teikti paruošiamųjų žemės kasimo darbų tiesiant kelius bei žemės darbų statybos aikštelėse paslaugas.
Projekto uždaviniai 1.      Įsigyti ekskavatorių

2.      Sukurti 2 darbo vietas (operatorius; operatoriaus padėjėjas)

3.      Sukurti bent 1 darbo vietą jaunam asmeniui – iki 40 m.