„UAB „Dvarčis“ vykdomos ekonominės veiklos plėtra“ ALYT-LEADER-6A-D-11-4-2019
2018 rugsėjo 26
„Kaimo turizmo veiklos įvairinimas ir plėtra“ ALYT-LEADER-6B-TD-13-2-2019
2018 rugsėjo 26

„Verslo įkūrimas“ ALYT-LEADER-6A-D-12-2-2019

 

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I prioritetas „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ LEADER-19.2-6.2
Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Ūkininkė Daiva Sakalauskienė
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Alytaus r., Daugų sen., Novoplentos k. 9.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 30
Bendra vietos projekto verte Eur:

(su PVM)

(be PVM)

 

55 720,74

46 050,19

Paramos suma, Eur  

32 000,00

Informacija apie vietos projekto pasiekimus:

1.      Sukurtų naujų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

2.      Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

 

1

 

2

 

Projekto tikslas Įkurti pirties paslaugų teikimo (fizinės gerovės užtikrinimo) veiklą, teikiant teminių pirčių bei pirties procedūrų paslaugas. Veiklą numatoma vykdyti nuosavame sklype – Novoplentos kaime, pastatant jame veiklai reikalingą pastatą bei patalpas – pastato plotas ne mažiau 72,42 m2. Reikalingą įrangą pirčiai pareiškėja įsigys už nuosavas lėšas.
Projekto uždaviniai 1.      Pirties pastato statybos darbai (pastato plotas ne mažiaus 72,42 m2);

2.      Kiti įrenginiai – vandens gręžinys; saulės jėgainė; valymo įrenginiai; šilumos siurblio įrengimas

3.      Sukurti 1 darbo vietą (ūkvedžiui/profesionaliam pirtininkui).