VšĮ „Devynios galybės“ pradeda įgyvendinti projektą „Socialinio verslumo kompetencijų vystymas“

Mokymai: Lėtojo turizmo kokybės užtikrinimas. Veiklos procesų, kainodaros, komunikacijos ir tinkamumo vertinimas. Paslaugų kokybės vertinimas. Informacinių/mokomųjų renginių rengimas suinteresuotoms grupėms.
2020 rugpjūčio 6
Informacija dėl mokymo renginio
2020 rugpjūčio 11

VšĮ „Devynios galybės“ pradeda įgyvendinti projektą „Socialinio verslumo kompetencijų vystymas“

VšĮ „Devynios galybės“ pradeda įgyvendinti projektą „Socialinio verslumo kompetencijų vystymas“ Nr. ALYT-LEADER-1C-M-19-1-2020, vykdomą pagal vietos plėtros strategijos priemonę „Mokymai, susiję su VPS prioritetų ir priemonių įgyvendinimu“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3

Pirmieji mokymai įvyks rugpjūčio 21-22 d. „Inovatorių slėnyje“, Antalieptėje, Zarasų r.

Projekto tikslas – skatinti bendruomeninį ir socialinį verslą, suteikiant galimybes mokytis, keistis tarpusavyje patirtimi, įžvalgomis ir inovacijomis taip keliant bendruomenės lyderių kompetenciją ir padedant kurtis socialiniam verslui.