VšĮ „Pažangūs sprendimai“ ir Alytaus rajono vietos veiklos grupė pasirašė bendradarbiavimo sutartį

Kvietimas dalyvauti Kalėdinėje namudininkų mugėje
2016 lapkričio 30
Buriavimo idėja Dauguose
2016 gruodžio 1

VšĮ „Pažangūs sprendimai“ ir Alytaus rajono vietos veiklos grupė pasirašė bendradarbiavimo sutartį

2016 m. lapkričio 30  d. VšĮ „Pažangūs sprendimai“ ir  Alytaus rajono vietos veiklos grupė  pasirašė bendradarbiavimo sutartį  bei  susitarė bendradarbiauti stiprinant  Alytaus rajono socialinės rizikos šeimų gebėjimus savarankiškai įveikti iškylančius sunkumus bei rengti ir įgyvendinti bendradarbiavimo projektus.

Alytaus rajono vietos veiklos grupė  nuo 2016 m.  gegužės mėn.  buvo įsitraukusi į VšĮ pažangūs sprendimai projektą Socialinių darbuotojų mokymosi mokytis ir bendrųjų gebėjimų ugdymas. Pagrindinė projekto veikla Neformalus socialinių darbuotojų švietimas ir tęstinis mokymas pagal programą Nr. 221000271 „Socialinių darbuotojų mokymosi mokytis ir bendrųjų gebėjimų stiprinimas“. Šį projektą finansavo Švietimo ir mokslo ministerija, nes Mokymo programa parengta atsižvelgiant į šių dienų aktualijas ir atitinka „Neformaliojo  suaugusių švietimo ir testinio mokymosi 2016-2023 metų  plėtros programos“ pagrindinį tikslą – kurti ir plėtoti neformalųjį suaugusių švietimą, atitinkantį visuomenės, darbo rinkos ir asmens poreikius.

Programą sudarė sekančių kompetencijų ir gebėjimų stiprinimas:

  1. Mokymo mokytis kompetencijos stiprinimas;
  2. Bendrųjų socialinio darbuotojo gebėjimų stiprinimas.

Socialinių darbuotojų  mokymo projekto tikslas – per organizuojamus mokymus bei pasirengimą jiems sustiprinti socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis mokymosi mokytis kompetenciją bei bendruosius gebėjimus, reikalingus sėkmingai jų adaptacijai darbo rinkoje, visuomeninio ir asmeninio gyvenimo sferose.

Projekto  rezultatai. Mokymo programos dalyviai patobulino gebėjimus keistis informacija, suprasti kitų žmonių poreikius, suprantamai išdėstyti savo mintis, bendradarbiauti dirbant komandoje, prisiimti atsakomybę, priimti sprendimus, aktyviai dalyvauti veiklose, imtis lyderio vaidmens, išsikelti tikslus, prioretizuoti veiklas, vertinti savo tobulėjimo pažangą.  Taip pat stiprino analitinį bei kritinį mąstymą, realų pavojaus vertinimą, konstruktyvų jausmų valdymą, sprendimų priėmimą ir problemų sprendimą socialiniai darbuotojai bus produktyvesni, gebės geriau realizuoti save asmeniniame gyvenime, profesinėje veikloje bei socialinėje erdvėje. Padidės jų gebėjimas adaptuotis nuolat kintančioje aplinkoje, geriau įsitvirtinti darbo rinkoje.

Darbas su socialinės rizikos šeimomis dėl vaiką žalojančio elgesio yra įvairiapusiškai sudėtingas. Darbuotojai, padedantys šeimai ir jos nariams įveikti socialinę-psichologinę krizę, nuolatos turi spręsti sudėtingus buitinius, ekonominius ir taip pat psichologinių išgyvenimų klausimus. Tam, kad socialiniai darbuotojai galėtų savalaikiai ir kokybiškai atlikti jiems priskirtas funkcijas,  jie turi  turėti reikalingų žinių ir bendrųjų kompetencijų kaip tvarkytis besikeičiančiose situacijose, kaip bendrauti su krizę patyrusiais suaugusiais ir vaikais, kaip prižiūrėti save, kad išvengtų perdegimo sindromo darbe.

Mokymo temos:

1 Mokymasis mokytis

2 Analitinis mąstymas: atpažinti ir suprasti individui svarbiausius veiksnius, įtakojančius jo elgesį

3 Kritinis mąstymas: suprasti abiejų poreikius ir surasti abiems priimtinus sprendimus

4 Kliento problemų sprendimas įvertinant konkrečius kliento  poreikius

5 Pasitikėjimo su bendraujančiu sukūrimo metodai

6 Suinteresuotų šalių įtraukimas ir Partnerystės tinklų kūrimas

7 Konstruktyvus jausmų ir Streso padarinių valdymas

8 Gebėjimo palaikyti darbingumą ugdymas

9 Mokymosi mokytis pažangos vertinimas