„Birštono savivaldybės Nemajūnų kapinių infrastruktūros plėtra – 2 etapas“ ALYT-LEADER- 6B-I-32-1-2022

Kviečiame į kalėdų eglutės įžiebimą Venciūnuose
2022 lapkričio 30
VVG tinklo mokymai – kūrybinės dirbtuvės „Sumanus kaimas – sumanaus LEADER link“
2022 gruodžio 1

„Birštono savivaldybės Nemajūnų kapinių infrastruktūros plėtra – 2 etapas“ ALYT-LEADER- 6B-I-32-1-2022

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas II prioritetas „Viešosios infrastruktūros kūrimas ir gerinimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“  veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (LEADER-19.2-7.2)
Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Birštono savivaldybės administracija
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Nemajūnų bendruomenė „Santalka“

 

Vietos projekto įgyvendinimo vieta Birštono sav., Birštono sen., Nemajūnų k., Bažnyčios g. 14A
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 18
Bendra vietos projekto verte Eur:

(su PVM)

(be PVM)

 

19 952,90

16 490,00

Paramos suma, Eur 15 962,00
Informacija apie vietos projekto pasiekimus:

VVG teritorijos gyventojų, gaunančių naudą dėl pagerintos infrastruktūros, skaičius (vnt.)

 

 

1160 (seniūnijos raštas dėl gyventojų skaičiaus projekto vykdymo teritorijoje)

 

Projekto tikslas Pritaikyti naudojimui esamas Birštono sav. Nemajūnų kapines.
Projekto uždaviniai Šalinimas menkaverčių krūmų, medžių, kelmų sumulčiuojant viską bei išlyginimas grunto, taip paruošiant teritoriją efektyvesnei eksplotacijai mechaniniu būdu.