Kviečiame studijuoti VDU ŽŪA Kaimo plėtros administravimo magistrantūros studijose

Informacija apie vietos projekto vykdytojo planuojamus vykdyti mokymus
2021 birželio 25
Kviečiame dalyvauti mokymuose
2021 birželio 29

Kviečiame studijuoti VDU ŽŪA Kaimo plėtros administravimo magistrantūros studijose

Studijos – pažangių, tvarių kaimiškų regionų vystymui | Viešojo administravimo magistras
Ištęstinės – mišrios nuotolinės studijos (savaitgaliais ir nuotolinės) – 3 metai

Unikalių studijų vertė Tau:
• įgysi žinių ir gebėjimų būtinų savarankiškam kaimo kiekybinių ir kokybinių, struktūrinių pokyčių valdymui siekiant darnaus vystymosi
• gebėsi rengti kaimo ir regionų plėtros programas ir strategijas, vietos projektus ir juos įgyvendinti
• gebėsi ugdyti bendruomeniškumą, partnerystę, telkiančią lyderystę ir socialinį verslumą
• priimsi ir įgyvendinsi integruotus viešojo administravimo sprendimus pažangių kaimų vystymui ir darnaus vystymosi tikslams pasiekti
• turėsi kompetenciją administruoti ES ir nacionalinę paramą kaimo vietovių ir verslų vystymui
• galėsi novatoriškai valdyti kaimo kiekybinius ir kokybinius pokyčius įtraukiant vietos gyventojus, verslą ir institucijas

Tavo karjeros galimybės ir pozicijos:
• Savivaldybės administracijos specialistas ar vadovas
• Kaimiškosios seniūnijos seniūnas, vietos savivaldos specialistas
• Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus specialistas
• Žemės ūkio ministerijos vyriausias specialistas ar patarėjas
• ES paramą administruojančių institucijų specialistas
• Ūkio subjektų priežiūrą vykdančių institucijų specialistas
• Turizmo ir verslo informacijos centro vadovas ar vadybininkas
• Vietovės rinkodaros projektų vadovas
• Vietos veiklos grupės administratorius
• Vietos projektų vadovas
• Pažangių kaimų ir regionų projektų vadovas
• Vietos (regiono) maisto sistemos organizatorius
• Kaimo plėtros tyrėjas ar konsultantas
• Kitos pozicijos kaimo plėtros vadybos srityje
• Mokslo, tyrimų ir studijų įstaigose
• Tęsti studijas doktorantūroje

Sužinok daugiau apie programą: https://bit.ly/3nwMnHR
Studentų priėmimo į VDU ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakulteto magistrantūros studijas 2021 metais taisyklės: https://bit.ly/3lHPOen