Informacija apie vietos projekto vykdytojo planuojamus vykdyti mokymus

Apdovanoti ateities kaimo kūrėjai
2021 birželio 22
Kviečiame studijuoti VDU ŽŪA Kaimo plėtros administravimo magistrantūros studijose
2021 birželio 28

Informacija apie vietos projekto vykdytojo planuojamus vykdyti mokymus

 

Eil. Nr. Vietos projekto vykdytojo pavadinimas Vietos projektui suteiktas Agentūros sisteminis numeris Planuojamų mokymų / praktinių seminarų tema (suderinta su VPS vykdytoja, atitinkanti VP administravimo taisyklių 47 p. (kaimo vietovių ar dvisektorės VVG VP atveju) / ŽRVVG VP administravimo taisyklių 44 p. (ŽRVVG VP atveju)  reikalavimus) Planuojamų mokymų / praktinių seminarų data (metai, mėnuo, diena) Planuojamų mokymų / praktinių seminarų vieta (tikslus adresas) Mokymų  / praktinių seminarų trukmė, val. (nurodoma mokymų trukmė valandomis ir nuo kurios iki kurios valandos planuojami mokymai) Mokymuose / praktiniuose seminaruose planuojančių dalyvauti asmenų skaičius (vnt.) (viename mokymų renginyje turi dalyvauti ne mažiau kaip 5 dalyviai (netaikoma kaimo vietovių ar dvisektorės VVG integruotiems vietos projektams) / praktiniame seminare – ne mažiau kaip 3) Mokymų tikslinė grupė (vadovaujantis VP administravimo taisyklių 47.4 papunkčiu (kaimo vietovių ar dvisektorės VVG VP atveju) / ŽRVVG VP administravimo taisyklių 44.4 papunkčiu (ŽRVVG VP atveju))

 

Mokymus teiksiantis mokymų paslaugų teikėjas  Lektoriaus vardas, pavardė, pareigos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. VšĮ „Devynios galybės“ 42VS-PV-21-1-00899 – PR0001 Socialinio verslo mokymų modulis 2021-07-09 Prienų raj. sav.: Gerulių k.Partizanų g.44;

Skriaudžių k., Jaunimo g.11;

Veiveriai, Kauno g. 50;

Birštono sav.: Nemajūnų k., Topolių g.1

 

8 ak. val. 35 Bendruomenių lyderiams ir NVO ir SVV vadovams VšĮ „Kultūros horizontai“ Lektorė Lina Šiškutė