Sulėtėjo vietos plėtros strategijos įgyvendinimas

Mokymai skirti informuoti apie nacionalinę paramą kaimo bendruomenių veiklai 2023 m.
2023 sausio 16
Kvietimas į mokymus „Aplinkos apsauga ir klimato kaitos pokyčių švelninimas“
2023 sausio 17

Sulėtėjo vietos plėtros strategijos įgyvendinimas

LR žemės ūkio ministerija 2023 m. sausio 23 d. 10 val. organizuoja online susitikimą su Alytaus rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) administracija dėl Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo  sulėtėjimo.
Pastaruoju metu padažnėjo atvejų kai vietos projektų vykdytojai nutraukia paramos sutartis ir grąžina paramos lėšas, taip pat dėl pareiškėjų nekokybiškų paraiškų ir atmestinio požiūrio į atsakymus per ilgai užsitęsia vietos projektų vertinimai. Šiuo metu VVG vertinimo stadijoje ir rezerviniame sąraše yra paraiškų už daugiau kaip 700 tūkst. eurų.
VVG praneša, kad artimiausiu metu, t. y. 2023 m. vasario mėn. 20 d. vėl skelbs kvietimą. Kvietimas suformuotas iš likusių lėšų likučių, susidariusių iš  vis dar nepanaudotų, sugrąžintų arba sutaupytų lėšų. Būsimų pareiškėjų prašome:
 – įsivertinti ar tikrai būsite pajėgūs įgyvendinti projektą su gautomis paramos lėšomis ir nesumanysite VVG sugrąžinti nepanaudotų lėšų.
 – būtina  išskirtinė atida rengiant paraiškas ir verslo planus, privalu aiškiai suformuluoti ir aprašyti projekto tikslą ir uždavinius, labai tiksliai ir aiškiai nurodyti projekto veiklas bei aprašyti net ikiprojektines ir užprojektines veiklas, detales, kurios turės įtakos sėkmingam projekto įgyvendinimui,
 – kartu su paraiška privalu  pateikti visus prašomus dokumentus.
Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija