„UAB „Vejos magija“ aplinkos priežiūros paslaugų teikimo bazės plėtra“ ALYT-LEADER-6A-D-11-5-2019

„Socialinio ir bendruomeninio verslumo kompetencijų vystymas“ ALYT-LEADER-1C-M-26-1-2021
2021 kovo 23
Alytaus regione bei Birštono savivaldybės teritorijose perimama ir taikoma tarptautinė, inovatyvi Lietuvoje, lėtojo turizmo patirtis
2021 balandžio 2

„UAB „Vejos magija“ aplinkos priežiūros paslaugų teikimo bazės plėtra“ ALYT-LEADER-6A-D-11-5-2019

 

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I prioritetas „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ LEADER-19.2-6.4
Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas UAB „Vejos magija“
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Senojo plento g. 20, Likiškėlių km., Alytaus sen., Alytaus r.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 12
Bendra vietos projekto verte Eur:

(su PVM)

(be PVM)

 

78 674,20

65 020,00

Paramos suma, Eur  

45 514,00

Informacija apie vietos projekto pasiekimus:

1.      Sukurtų naujų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

2.      Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

3.      Darbo vieta asmeniui iki 40 m.

 

2

 

 

7

 

1

Projekto tikslas Įsigyti 1 mini krautuvą su priedais (žemės griebtuvas; krūmų rovimas ir šakų smulkinimas) – tinkamą landšafto/aplinkos tvarkymui. Sukurti dvi darbo vietas. Suteikta parama leistų sėkmingai plėtoti papildomą veiklą.
Projekto uždaviniai 1.      Įsigyti mini krautuvą su priedais, tinkamais landšafto tvarkymais.

2.      Sukurti dvi darbo vietas: 2 operatoriai-aplinkos priežiūros specialistai, vienas asmuo bus iki 40 m.