„Socialinio ir bendruomeninio verslumo kompetencijų vystymas“ ALYT-LEADER-1C-M-26-1-2021

Norintiems išmėginti lėtąjį turizmą: pristatome 18 paslaugų teikėjų
2021 kovo 22
Alytaus regione bei Birštono savivaldybės teritorijose perimama ir taikoma tarptautinė, inovatyvi Lietuvoje, lėtojo turizmo patirtis
2021 balandžio 2

„Socialinio ir bendruomeninio verslumo kompetencijų vystymas“ ALYT-LEADER-1C-M-26-1-2021

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas III prioritetas „Vietos privalumų panaudojimas jos plėtrai“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis Priemonė „Mokymai susiję su VPS prioritetų ir priemonių įgyvendinimu“ LEADER-19.2-SAVA-3
Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas VšĮ „Devynios galybės“
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Druskininkų sav.:

Viečiūnai, Jaunystės g.17;

Jaskonių k. Vienkiemių g. 3;

Grūto k., Parko g. 10;

Lipiūnų k.

Prienų r. sav.:

Gerulių k., Partizanų g. 44;

Skriaudžių k., Jaunimo g. 11;

Veiveriai, Kauno g. 50;

Birštono sav.:

Nemajūnų k., Topolių g.1

Lazdijų r. sav:

Varnėnų k.;

Naujosios Kirsnos k.;

Veisiejai, Santarvės g. 3;

Šeštokai, sodų g.20

Radviliškio r. sav.:

Pociūnėlių k.;

Skėmių k.;

Vėriškių k.;

Kleboniškio k.

Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 5
Bendra vietos projekto verte Eur:

(su PVM)

(be PVM)

 

9 997,408 262,32

Paramos suma, Eur  

9 997,40

Informacija apie vietos projekto pasiekimus:

  1. Bendras mokymų skaičius (vnt.)

 

  1. Planuojamas dalyvių skaičius (vnt.)
 

 

4 (viso 4 dienos arba 32 val.) Socialinio verslo mokymų modulis)

140  (unikalūs 100; neunikalūs 40)

Projekto tikslas Skatinti bendruomeninį ir socialinį verslą, suteikiant galimybes mokytis, keistis tarpusavyje patirtimi, įžvalgomis ir inovacijomis taip keliant bendruomenės lyderių kompetencijas ir padedant kurtis socialiniam verslui.
Projekto uždaviniai Suorganizuoti 4 išvykstamuosius mokymus po 1 dieną bendruomenių lyderiams, NVO ir SVV vadovams į Druskininkų sav., Prienų r. sav., Lazdijų r. sav., Radviliškio r. sav. Viso 4 dienos arba 32 val.

Šis pareiškėjas jau buvo teikęs paraišką ir sėkmingai ją įgyvendinęs pagal tematiką „Socialinio verslumo kompetencijų vystymas“. Šis projektas butų kaip tęstinumas jau įgyvendinto projekto pagal tematiką (kadangi dauguma dalyvių bus nauji, todėl temos/ potemės išliks panašios arba net vienodos su praėjusio projekto), tačiau lankomi pavyzdžiai bus bendruomeninio verslumo.