Visuomeninė organizacija Junčionių kaimo bendruomenė „Dvaro pėdsakais“ ALYT-LEADER-6B-VK-35-1-2022

„Birštono savivaldybės Nemajūnų kapinių infrastruktūros plėtra – 3 etapas“ ALYT-LEADER- 6B-I-35-5-2023
2023 balandžio 11
Bendruomeninė organizacija „Dainavos kaukas“ „Jotvingių keliais“ ALYT-LEADER-6B-VK-35-2-2022
2023 balandžio 11

Visuomeninė organizacija Junčionių kaimo bendruomenė „Dvaro pėdsakais“ ALYT-LEADER-6B-VK-35-1-2022

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas VPS 3 prioriteto priemonė „Vietos privalumų panaudojimas“ kodas „_LEADER-19.2-SAVA-8“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis VPS priemonė „Vietovės privalumų panaudojimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8)
Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Visuomeninė organizacija Junčionių kaimo bendruomenė
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Pivašiūnų bendruomenė „Pivašiūniškiai“
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Dvaro g.9, Junčionių k., Pivašiūnų sen., Alytaus r.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 12
Bendra vietos projekto verte Eur:

(su PVM)

(be PVM)

 

10 526,46

9 714,39

Paramos suma, Eur 10 000,00
Informacija apie vietos projekto pasiekimus:

Renginių skaičius (vnt.) ir dalyvių skaičius (vnt.)

 

 

6 renginiai (166 ne unikalūs dalyviai)

Projekto tikslas Apjungti vietos žmones bendrai kultūrinei, kūrybinei veiklai, kad pajusti vietos dvasią, gaivinant Junčionių dvaro istoriją.
Projekto uždaviniai – organizuotį Junčionių dvaro istorijos pažinimo iniciatyvas (renginius) 2 d.x 4 ak. val., 26 ne unikalūs dalyviai;

– organizuoti istorinį-kultūrinį-meninį plenerą dvaro tematika, 3 d.x 8 ak. val. x 12 dalyvių ( 6 ne vietiniai menininkai, istorikai, edukatoriai ir 6 vietos gyventojai);

– organizuoti dvaro kiemelio sukūrimo dirbtuves, 3 d. x 8 ak. val., 26 ne unikalūs dalyviai.