Bendruomeninė organizacija „Dainavos kaukas“ „Jotvingių keliais“ ALYT-LEADER-6B-VK-35-2-2022

Visuomeninė organizacija Junčionių kaimo bendruomenė „Dvaro pėdsakais“ ALYT-LEADER-6B-VK-35-1-2022
2023 balandžio 11
PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr.37
2023 balandžio 16

Bendruomeninė organizacija „Dainavos kaukas“ „Jotvingių keliais“ ALYT-LEADER-6B-VK-35-2-2022

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas VPS 3 prioriteto priemonė „Vietos privalumų panaudojimas“ kodas „_LEADER-19.2-SAVA-8“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis VPS priemonė „Vietovės privalumų panaudojimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8)
Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Bendruomeninė organizacija „Dainavos kaukas“
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Santaikos kaimo bendruomenė
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Dainavos g. 32, Kumečių k., Miroslavo sen., Alytaus r.

Santaikos g. 16, Santaika, Krokialaukio sen., Alytaus r.

Draugystės g. 4, Kurnėnai, Miroslavo sen., Alytaus r.

Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 10
Bendra vietos projekto verte Eur:

(su PVM)

(be PVM)

 

10 526,86

10 228,32

Paramos suma, Eur 10 000,00
Informacija apie vietos projekto pasiekimus:

Renginių skaičius (vnt.) ir dalyvių skaičius (vnt.)

 

 

6 renginiai (262 ne unikalūs dalyviai)

Projekto tikslas Atgaivinti jotvingių istoriją ir sužadinti vietos bendruomenių ir vietos gyventojų norą įsitraukti į projekto renginius bei ateityje puoselėti istorines jotvingių krašto tradicijas.
Projekto uždaviniai surengti 4 Kaukų-Obelytės piliakalnių archeologinių rekonstrukcijų parodas;

– suorganizuoti 2 patyriminius/edukacinius renginius – kūrybines dirbtuves.