„Aktyvi šeima: raktas į kokybišką gyvenimą [Raktas]“ Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-015

„Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos rengimas“ Nr. 4PV-KA-09-2-000314
2013 gruodžio 31
„Nemunaičio bendruomenės užimtumo ir laisvalaikio praleidimo gerinimas“ NR. LEADER-15-ALYTUS-07-073
2015 birželio 15

„Aktyvi šeima: raktas į kokybišką gyvenimą [Raktas]“ Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-015

Nuo 2014 m. vasario mėn. iki 2015 m. liepos mėn. Alytaus rajono vietos veiklos grupė partnerio statusu dalyvavo VšĮ „Žmogaus socialinės raidos tyrimų centro“ vykdomo projekto „Aktyvi šeima: raktas į kokybišką gyvenimą [Raktas]“ (Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-015) (projektas vykdomas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemone ,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“).

Projekto tęstinis rezultatas – Alytaus rajone bendruomenėse sukurta Junčionių ir Miroslavo šeimos gerovės namai, kuriose sukurtos šeimų mokymų galimybės.

Vykdyto projekto „Aktyvi šeima: raktas į kokybišką gyvenimą [Raktas]“ ataskaita.