„Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas gerinant jaunimo ir kaimo bendruomenių infrastruktūrą Geležūnų k., Birštono seniūnijoje“ ALYT-LEADER-6B-JI-5-1-2018

„Jaunimo aktyvinimas ir saviraiškos didinimas gerinant sporto infrastruktūrą Kumečiuose ir Verebiejuose“ ALYT-LEADER-6B-JI-5-2-2018
2018 rugsėjo 26
„Dzūkijos ir pasaulio gastronominio paveldo projektas „Pasaulio puodai““ ALYT-LEADER-6A-D-6-2-2018
2018 rugsėjo 26

„Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas gerinant jaunimo ir kaimo bendruomenių infrastruktūrą Geležūnų k., Birštono seniūnijoje“ ALYT-LEADER-6B-JI-5-1-2018

 

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas II prioritetas „Viešosios infrastruktūros kūrimas ir gerinimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis Priemonė „Jauniems žmonėms skirtos infrastruktūros kūrimas ir gerinimas, pritaikant ją laisvalaikiui, sveikatingumui“ LEADER-19.2-SAVA-6
Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Birštono savivaldybės administracija
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Beržų g., Geležūnų k., Birštono sen., Birštono sav.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 24
Bendra vietos projekto verte Eur:

(su PVM)

(be PVM)

 

85 151, 73

70 373,33

Paramos suma, Eur  

68 121,38

Informacija apie vietos projekto pasiekimus:

1. VVG teritorijos gyventojų, gaunančių naudą dėl pagerintos infrastruktūros, skaičius (vnt.)

 

 

1216

Projekto tikslas Gerinti jaunimo ir kaimo bendruomenių infrastruktūrą Geležūnų k., Birštono seniūnijoje, panaudojant atsinaujinančios  energijos šaltinius.
Projekto uždaviniai Įrengti dviračių-pėsčiųjų tako apšvietimą šviestuvais su saulės elementais Beržų g., Geležūnų k., Birštono seniūnijoje.