„Kaimo turizmo veiklos įvairinimas ir plėtra“ ALYT-LEADER-6B-TD-13-1-2019

„Mobili daržovių parduotuvė“ ALYT-LEADER-6A-D-12-1-2019
2018 rugsėjo 26
Genių kaimo bendruomenė pasinaudojo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos parama
2018 rugsėjo 26

„Kaimo turizmo veiklos įvairinimas ir plėtra“ ALYT-LEADER-6B-TD-13-1-2019

 

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas III prioritetas „Vietos privalumų panaudojimas jos plėtrai“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis Priemonė „Vietos turizmo skatinimas, dzūkų etninės kultūros puoselėjimas“ LEADER-19.2-SAVA-7
Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Ūkininkas Kazimieras Kazlauskas
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Panemunio k., 4A, Birštono sen., Birštono savivaldybė
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 24
Bendra vietos projekto verte Eur:

(su PVM)

(be PVM)

 

172 858,20

142 858,02

Paramos suma, Eur  

100 000,00

Informacija apie vietos projekto pasiekimus:

1. Sukurtų naujų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

2. Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

3. Darbo vieta asmeniui iki 40 m. (imtinai)

4. Surengta edukacinių renginių, vnt. (viso projekto vykdymo bei kontrolės laikotarpiu)

 

2

 

6

 

1

 

 

181

Projekto tikslas Šiuo metu pareiškėjas teikia apgyvendinimo ir laisvalaikio pramogų organizavimo paslaugas. Dabar sodyboje yra troba, klėtis, svirnas, kuriuose teikiamos apgyvendinimo paslaugos. Taip pat yra pirtis su priešpirčio salė, tvenkinys ir kubilas. Projekto metu planuojama kaimo turizmo veiklos plėtra. Numatoma pastatyti kluono pastatą (ne mažiau kaip 160,37 m2 ploto, 1067,00 m3 tūrio) ir jame įrengti specialias patalpas, pritaikytas tradicinių pieno produktų (sūrio, sviesto ir kt. gamybai) parodomosioms/edukacinėms pramogoms organizuoti (edukacijoms bus reikalingi įprasti maisto indai, kuriuos pareiškėjas pirks iš savo lėšų), pastatyti aukštos temperatūros pečių, kuriame būtų kepama duona bei dzūkiškos bandos. Sudaryti sąlygas lankytojams patiems dalyvauti šio tradicinio maisto ruošimo amato gamybiniame procese. Taip pat planuojama įsigyti: 15 dviračių; įsirengti duonos kepimo krosnį; įsigyti baldus edukacijoms; projektorių; 2 šaldytuvus; garso-vaizdo aparatūrą; nerūdijančio plieno stalus 4; saulės jėgainę. Projektą įgyvendinti bei veiklą vykdyti numatoma nuosavame žemės sklype.
Projekto uždaviniai 1. Pastatyti kluoną (ne mažiau kaip 160,37 m2 ploto, 1067,00 m3 tūrio) ir jame įrengti specialias patalpas, pritaikytas tradicinių pieno produktų (sūrio, sviesto ir kt. gamybai) parodomosioms pramogoms organizuoti;

2. Pastatyti duonos kepimo krosnį, kuriame būtų kepama duona bei dzūkiškos bandos);

3. Įrengti saulės jėgainę ant kluono stogo 30 kW;

4. Įsigyti 15 dviračių;

5. Įsigyti baldų komplektus (60 vnt. kėdžių ir 20 vnt. stalų);

6. Įsigyti projektorių;

7. Įsigyti šaldytuvus (2 vnt.);

8. Įsigyti garso-vaizdo aparatūrą;

9. Nerūdijančio plieno stalai (4 vnt.);

10. Sukurti 2 naujas darbo vietas (kepėjas; administratorius).