„Kančėnų kaimo bendruomenės užimtumo didinimas skatinant verslumą“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-043

„Mechanizmų remonto paslaugos modernizavimas užsakovo vietoje“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-044
2013 liepos 3
„Seniūnaičių iniciatyvos bendruomenių aktyviam laisvalaikiui, sportui sveikatinimui ir užimtumui“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-042
2013 liepos 3

„Kančėnų kaimo bendruomenės užimtumo didinimas skatinant verslumą“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-043

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas

II PRIORITETAS „Kaimo tradicijų puoselėjimas“

Strategijos priemonė ir veiklos sritis

2.1. Priemonės „Kaimo gyventojų socialinės, ekonominės saviraiškos galimybių didinimas, pilietiškumo skatinimas“ 2.1.1. veiklos sritis „Kaimo gyventojų socialinės saviraiškos, bendrų iniciatyvų rėmimas“

Pareiškėjo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus rajono savivaldybės administracija
Partnerio vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas Kančėnų kaimo bendruomenė „Dėmesio centras“
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Mokyklos g. 6, Kančėnų k., Daugų sen., Alytaus r. LT- 64133
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 12
Bendra vietos projekto vertė, Lt (su PVM) 59 871,08
Paramos suma, Lt 41 007,59
Pareiškėjo įnašas natūra, Lt
Partnerio įnašas natūra, Lt 10 251,90
Projekto tikslas

Projekto tikslas – didinti Kančėnų kaimo bendruomenės užimtumą, sudarius tinkamas sąlygas sulčių spaudimo paslaugos teikimui ir gavimui, skatinti gyventojų verslumą.

Projekto uždaviniai

1. Įrengti patalpas būtinas paslaugos teikimui.

2. Įsigyti reikalingą įrangą sulčių spaudimui.

3. Užtikrinti, kad būtų teikiama kokybiška paslauga.

4. Sudaryti sąlygas kaimo žmonių verslumo motyvacijai bei ūkiškumui.

Planuojami projekto rezultatai

Suremontuotos 1 patalpos; Įsigyta sulčių spaudimo įranga ir lengvojo automobilio priekaba.