„Krokialaukio kaimo bendruomenės stiprinimas, pritaikant visuomeninės paskirties pastatą bendruomenės poreikiams ir įkuriant jame bendruomenės namus“ NR.LEADER-10-ALYTUS-01-010

„Alytaus kaimo bendruomenės „Alytaus kaimelis“ buveinės remontas ir įrangos įsigijimas“ NR.LEADER-10-ALYTUS-01-011
2011 gegužės 16
„Tradiciniai amatai buityje“ NR.LEADER-10-ALYTUS-01-009
2011 gegužės 16

„Krokialaukio kaimo bendruomenės stiprinimas, pritaikant visuomeninės paskirties pastatą bendruomenės poreikiams ir įkuriant jame bendruomenės namus“ NR.LEADER-10-ALYTUS-01-010

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I prioritetas „Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios gyventi dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas
Strategijos priemonė ir veiklos sritis 1.1. Priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 1.1.2. veiklos sritis „Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstravimas, remontas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“
Pareiškėjo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas Asociacija Krokialaukio kaimo bendruomenė
Partnerio vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Krokialaukio kaimas, Krokialaukio seniūnija
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 5 mėn.
Bendra vietos projekto vertė, Lt (su PVM) 109917,27
Paramos suma, Lt 98925,54
Pareiškėjo įnašas natūra, Lt 10991,73
Partnerio įnašas natūra, Lt
Projekto tikslas Stiprinti Krokialaukio kaimo bendruomenę, ugdyti kaimo žmonių bendruomeniškumo ir pasitikėjimo jausmus, siekiant subalansuotos ir užtikrintos kaimo plėtros.
Projekto uždaviniai Projekto metu bus atliktas patalpų remontas, įsigyta baldų, praplėsta bendruomenės techninė bazė.
Planuojami projekto rezultatai

Projektas bus įgyvendinamas Krokialaukio miestelyje, tačiau jo rezultatais naudosis ir gyventojai iš apilinkinių teritorijų: Daugirdų, Krekštėnų, Maštalierių, Čiurlionių ir Krokininkų kaimų. Projektą teikia mūsų kaimo bendruomenė, kadangi mes norime padėti savo kaimų gyventojams spręsti jiems aktualias problemas susiburiant drauge, skatinti jų bendravimą ir bendradarbiavimą, vienas kito supratimą, bendruomeniškumo jausmą. Projekto įgyvendinimas suteiktų bendruomenei galimybę dar plačiau išnaudoti savo turimą bazę bendruomenės stiprinimui ir bendruomeniškumui, rengti ne tik mokymus, bet ir bendruomenės menininkų ir amatininkų darbų parodas, literatų ir muzikantų, tradicines ir temines vakarones, organizuoti susitikimus su Pietų Lietuvos žymiais žmonėmis, rengti masinius renginius.