Kvietimas į Junčionių bendruomenės organizuojamą renginį ir naktinio tinklinio varžybas