„Makniūnų pagrindinės mokyklos sporto aikštelės įrengimas“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-045

„Pavilijono su įranga nuoma pobūviams ir renginiams“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-046
2013 liepos 3
„Mechanizmų remonto paslaugos modernizavimas užsakovo vietoje“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-044
2013 liepos 3

„Makniūnų pagrindinės mokyklos sporto aikštelės įrengimas“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-045

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I prioriteto „Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios gyventi dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis 1.1. Priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 1.1.1 veiklos sritis “Viešosios infrastruktūros sutvarkymas, sukūrimas”
Pareiškėjo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus rajono savivaldybės administracija
Partnerio vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus rajono Makniūnų pagrindinė mokykla
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Mokyklos g. 30, Makniūnų kaimas, Alytaus rajonas
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 18
Bendra vietos projekto vertė, Lt (su PVM) 174691,90
Paramos suma, Lt 132231,05
Pareiškėjo įnašas natūra, Lt 3498,13
Partnerio įnašas natūra, Lt 11194,21
Projekto tikslas

Sudaryti modernias, patrauklias ir tinkamas sąlygas aktyviam, sveikam, sportiškam bendruomenės narių laisvalaikio praleidimui, mokinių formaliam ir neformaliam ugdymui(si), andragoginei veiklai.

Projekto uždaviniai

1. gerinant sportinę bazę, įrengti modernią, atitinkančią reikalavimus multifunkcinę aikštelę;
2. siekiant sudaryti ilgalaikes ir saugias sąlygas sportuoti, aptverti sporto aikštelę;
3. skatinant įvairaus amžiaus bendruomenės narių sveiką gyvenimo būdą, vykdant žalingų įpročių prevenciją, organizuoti sportinius renginius, varžybas, turiningą laisvalaikio praleidimą;
4. taikant įvairesnes bendravimo ir bendradarbiavimo formas, keliant tapatumo jausmą, stiprinti ryšį tarp mokyklos, vietos bendruomenės ir socialinių partnerių.

Planuojami projekto rezultatai

1) įrengta multifunkcinė (krepšinio, tinklinio, kvadrato, lauko teniso) aikštelė;
2) aptverta aikštelės teritorija;
3) įrengti suoliukai;
4) sutvarkyta žalioji aplinka, takeliai ir kita mokyklos išorinė erdvė;
5) aikštele naudosis ~ 80 Makniūnų pagrindinės mokyklos mokinių;
aikštele naudosis ~ 1040 Makniūnų ir aplinkinių kaimų gyventojų.