„Mechanizmų remonto paslaugos modernizavimas užsakovo vietoje“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-044

„Makniūnų pagrindinės mokyklos sporto aikštelės įrengimas“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-045
2013 liepos 3
„Kančėnų kaimo bendruomenės užimtumo didinimas skatinant verslumą“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-043
2013 liepos 3

„Mechanizmų remonto paslaugos modernizavimas užsakovo vietoje“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-044

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas II prioritetas „Kaimo tradicijų puoselėjimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis 2.1. Priemonės „Kaimo gyventojų socialinės ekonominės saviraiškos galimybių didinimas, pilietiškumo skatinimas„ 2.1.2. veiklos sritis „Parama kaimo gyventojų verslo, ekonominio aktyvumo iniciatyvoms“
Pareiškėjo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas UAB „Forestas“
Partnerio vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Liepų g. 4, Panemuninkėlių kaimas, Alytaus r. sav.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 12
Bendra vietos projekto vertė, Lt (su PVM) 96 940,00
Paramos suma, Lt 56 080,99
Pareiškėjo įnašas natūra, Lt
Partnerio įnašas natūra, Lt
Projekto tikslas

Projekto tikslas – teikti mechanizmų remonto paslaugas tiesiai pas klientą sumažinant transportavimo kaštus ir laiko sąnaudas. Įgyvendinus projektą bus teikiamos operatyvios remonto paslaugos kliento iškvietimo vietoje.

Projekto uždaviniai

Įsigyti komercinį automobilį, pritaikytą serviso paslaugoms.

Planuojami projekto rezultatai

1. Įsigytas komercinis automobilis pritaikytas serviso paslaugoms.
2. Sukurta 1 nauja darbo vieta.