Netiesioginės išlaidos vietos projektuose

Mokymai „Iškalba, vaidyba, režisūra – sukurto produkto rinkodaros dalis“
2019 gegužės 15
Bendradarbiavimo paieškos
2019 gegužės 19

Netiesioginės išlaidos vietos projektuose

sdr_vivid

Informuojame, kad artimiausiu metu LR žemės ūkio ministerija pakeis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles ir jose bus įtraukta nauja išlaidų rūšis – netiesioginės išlaidos. Pateikiame lektorės Renatos Padalevičiūtės parengtą pranešimą „Netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma vietos projektuose“, kuris Jus iš anksto supažindins su galimybėms vietos projektuose taikyti netiesiogines išlaidas pagal fiksuotąją norma. Su šiais būsimais pakeitimais Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie ŽUM iš anksto buvo supažindintos Lietuvos vietos veiklos grupės.

 Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija