PATIKSLINTAS VVG KVIETIMŲ GRAFIKAS

Partnerystės ryšiai atnaujimami ir plėtojami
2023 vasario 1
Pakeista vietos plėtros strategija
2023 vasario 1

PATIKSLINTAS VVG KVIETIMŲ GRAFIKAS

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG)  informuoja, kad  2023 m. sausio 31 d.  gavo   Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽUM ( toliau- Agentūra) raštą „Dėl vietos plėtros strategijos keitimo“ Nr. BRK-1469, kur išdėstytas sprendimas  pakeisti  VVG  Vietos plėtros strategiją Nr. 42VS-KA-15-1-06810-PR001 „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategija 2015-2020 m.“ (toliau – VPS) bei Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdyba rašytinio sprendimo priėmimo procedūros protokolo  Nr. 28 nutarimu „Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr.36 dokumentų tvirtinimo, Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr.36 paskelbimo,  patikslino kvietimų grafiką 2023 m. VVG interneto svetainėje www.alytausrvvg.lt teikiama atnaujinta informacija.

PRIEMONĖ PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS
VPS priemonės „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9) nuo                 2023-02-27

iki                  2023-03-28

VPS priemonė  „Vietos turizmo skatinimas, dzūkų etninės kultūros puoselėjimas“  LEADER-19.2-SAVA-7)  nuo                 2023-02-27

iki                  2023-03-28

VPS  priemonės  „Ūkio ir verslo plėtra“  2 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4)

(EURI lėšos)

 nuo                 2023-02-27

iki                  2023-03-28

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2)  nuo                2023-02-27

iki                  2023-03-28

VPS priemonė „Vietovės privalumų panaudojimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8).  nuo                 2023-02-27

iki                   2023-03-28