Simonos Vasiliauskaitės projektas „Simonos Vasiliauskaitės turizmo paslaugų, susijusių su dzūkų etninės kultūros puoselėjimu, veiklų įvairinimas“ ALYT-LEADER-6B-TD-36-3-2023/ 42VS-PV-23-1-00711-PR001

MB „Furnitecha“ projektas „MB „Furnitecha“ verslo plėtra Alytaus r.“ ALYT-EURI-6A-D-36-4-2023/ 42VS-PV-23-1-00710-PR001
2023 spalio 2
Mato Laniausko projektas „M. Laniausko turizmo pradžia“ ALYT-LEADER-6A-D-36-12-2023/ 42VS-PV-23-1-00692-PR001
2023 spalio 4

Simonos Vasiliauskaitės projektas „Simonos Vasiliauskaitės turizmo paslaugų, susijusių su dzūkų etninės kultūros puoselėjimu, veiklų įvairinimas“ ALYT-LEADER-6B-TD-36-3-2023/ 42VS-PV-23-1-00711-PR001

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas III prioritetas „Vietos privalumų panaudojimas jos plėtrai“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis Priemonė „Vietos turizmo skatinimas, dzūkų etninės kultūros puoselėjimas“  (LEADER-19.2-SAVA-7)
Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Simona Vasiliauskaitė
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Jundeliškių k., Birštono sen., Birštonas

Parko g. 2, Jundeliškių k., Birštono sen., Birštonas

Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 24
Bendra vietos projekto verte Eur:

(su PVM)

(be PVM)

 

155 611,67

129 038,57

Paramos suma, Eur 90 327,00
Informacija apie vietos projekto pasiekimus:

Sukurtų naujų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

Darbo vieta (etatai) asmeniui iki 29 m. (imtinai)

 

1,81

 

4,81

 

1

Projekto tikslas Įsigyti reikalingą įrangą veiklų įvairinimui, pagerinti verslo infrastruktūrą ir teikiamų paslaugų kokybę, susijusią su dzūkų etninės kultūros puoselėjimu.
Projekto uždaviniai –          Įsigyti: krosnį su keramikos gaminių įranga; saulės elektrinę; metalines stelažo tipo lentynas su medžio arba jūrinės plokštės paviršiais su ratukais; takų, aikštelių įrengimo spalvotomis trinkelėmis paslaugą; apšvietimo stulpus; elektrinę vidutinio įkrovimo stotelę, skirtą krauti dviem automobiliams; artezinį vandens gręžinį; konsultavimo paslaugas.