UAB „Medinė statyba“ projektas „UAB „Medinė statyba“ verslo plėtra“ ALYT-LEADER-6A-D-37-3-2023/ 42VS-PV-23-1-01988-PR001

MB „Birštono turai“ projektas „Etnokultūrinių edukacijų ir degustacijų paslaugų teikimas“ ALYT-LEADER-6B-TD-36-6-2023/ 42VS-PV-23-1-00709-PR001
2023 spalio 6
Rimvydas Truncė „Turizmo verslo pradžia“ ALYT-LEADER-6B-TD-36-2-2023/42 VS-PV-23-1-00712-PR001
2023 spalio 8

UAB „Medinė statyba“ projektas „UAB „Medinė statyba“ verslo plėtra“ ALYT-LEADER-6A-D-37-3-2023/ 42VS-PV-23-1-01988-PR001

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I prioritetas „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis Priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“/ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, kodas LEADER-19.2.-6.4
Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas UAB „Medinė statyba“
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Pienių g. 5, Eičiūnų k., Butrimonių sen., Alytaus r.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 4
Bendra vietos projekto verte Eur:

(su PVM)

(be PVM)

 

118 918,80

98 280,00

Paramos suma, Eur 56 000,00
Informacija apie vietos projekto pasiekimus:

Sukurtų naujų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

Darbo vieta (etatai) asmeniui iki 40 m. (imtinai)

 

3,3

 

3,85

 

1

Projekto tikslas Verslo įvairinimas ir plėtra Alytaus r., plečiant pasiūlą statybų ir kraštovaizdžio srityse, darbo vietų kūrimas ir jų išlaikymas, taip prisidedant prie skurdo mažinimo ir ekonominės plėtros kaimo vietovėje.
Projekto uždaviniai –          Įsigyti ekskavatorių ir mulčerį.