„Pivašiūnų vidurinės mokyklos ir kaimo bendruomenės jaunimo sporto veiklos aktyvinimas“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-052
2013 liepos 23
„Asociacijos „Salabados jaunimas“ veiklos ir iniciatyvų skatinimas“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-050
2013 liepos 23

„Kultūringam jaunimui – turiningas laisvalaikis“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-051

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas II prioriteto „Kaimo tradicijų puoselėjimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis 2.2. Priemonės „Jaunimo motyvacijos ir iniciatyvų skatinimas“ 2.2.1. veiklos sritis „ Jaunimo užimtumą gerinančios, aktyvumą ir integravimąsi į vietos bendruomenę didinančios veiklos rėmimas“
Pareiškėjo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus rajono savivaldybės administracija
Partnerio vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas Biudžetinė įstaiga Alytaus rajono Daugų kultūros centras
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Ežero g. 30, Daugai, Alytaus r.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 15
Bendra vietos projekto vertė, Lt (su PVM) 72999,63
Paramos suma, Lt 49999,74
Pareiškėjo įnašas natūra, Lt
Partnerio įnašas natūra, Lt 12499,94
Projekto tikslas Ugdant veiklią, kultūros paveldą puoselėjančią jauną asmenybę ir jos iniciatyvų pagrindu kurti patrauklią vietos gyvenamąją aplinką, puoselėti šio krašto tradicijas.
Projekto uždaviniai 1. Įsigyti įrangą renginių vedimui: komplektą biuras, komplektą multimedija stotis, mikrofonų komplektą.
2. Surengti ir pravesti renginius jaunimui: poezijos ir muzikos popietę, renginį Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, sakralinės muzikos valandą.
3. Surengti ir pravesti renginį, į jį pakviesti Lietuvos populiariosios muzikos atlikėją.
4. Įsigyti apšvietimo sistemos komplektą, garso sistemos ir foto aparatą.
5. Parengti iki 30 min. koncertinę programą su jaunimu.
Planuojami projekto rezultatai 1. Įsigyta įranga renginių vedimui: komplektas biuras, komplektas multimedija stotis, mikrofonų komplektas, apšvietimo sistemos komplektas, garso sistemos ir foto aparatas.
2. Surengti ir pravesti renginiai jaunimui: poezijos ir muzikos popietė, renginys Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, sakralinės muzikos valanda.
3. Surengtas ir pravestas renginys, į jį pakviestas Lietuvos populiariosios muzikos atlikėjas.
4. Parengta iki 30 min. koncertinė programa su jaunimu.