„Lieknėjimo, grožio, sveikatingumo studijos „Super faina“ plėtra“ ALYT-EURI-6A-D-31-6-2022

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija skelbia registraciją į studijas
2022 rugpjūčio 30
„Verslo plėtra“ ALYT-EURI-6A-D-31-8-2022
2022 rugsėjo 1

„Lieknėjimo, grožio, sveikatingumo studijos „Super faina“ plėtra“ ALYT-EURI-6A-D-31-6-2022

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I prioritetas „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“/ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, kodas LEADER-19.2.-6.4
Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Julita Ciūnytė
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Vilniaus g. 14A, Kaniūkų k., Alovės sen., Alytaus r.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 23
Bendra vietos projekto verte Eur:

(su PVM)

(be PVM)

 

104 593,19

87 308,42

Paramos suma, Eur 60 000,00
Informacija apie vietos projekto pasiekimus:

Sukurti naujų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

Darbo vieta (etatai) asmeniui iki 40 m. (imtinai)

 

 

3,125

 

4,405

1

Projekto tikslas Smulkaus verslo kaimo vietovėje ekonominio aktyvumo didinimas ir veiklos plėtra. Kurti naujas darbo vietas kaimo vietovėje.
Projekto uždaviniai –          Sukurti 3,125 etato naujų darbo vietų, iš kurių bent viena – asmeniui iki 40 m. imtinai;

–          Įsigyti investicijas (šalčio kapsulė; viso kūno masažo aparatas; vibro masažo aparatas; masažo aparatas dviratis/ steperis/ bėgtakis viename; vakuuminis saulės kolektorius vandeniui šildyti).