„Lieknėjimo, grožio, sveikatingumo studijos „Super faina“ plėtra“ ALYT-EURI-6A-D-31-6-2022
2022 rugsėjo 1
DĖL TARPTAUTINIO PROJEKTO MOKYMŲ
2022 rugsėjo 8

„Verslo plėtra“ ALYT-EURI-6A-D-31-8-2022

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I prioritetas „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“/ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, kodas LEADER-19.2.-6.4
Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas MB „Automodso“
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Alytaus g. 52, Venciūnų k., Alovės sen., Alytaus r.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 20
Bendra vietos projekto verte Eur:

(su PVM)

(be PVM)

 

105 918,56

87 536,00

Paramos suma, Eur 60 764,00
Informacija apie vietos projekto pasiekimus:

Sukurti naujų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

Darbo vieta (etatai) asmeniui iki 40 m. (imtinai)

 

 

3,30

 

4,80

1

Projekto tikslas Praplėsti vykdomą veiklą: automobilių remonto veiklą.
Projekto uždaviniai –          Sukurti 3,3 etato darbo vietas, kuri viena iš jų bus sukurta asmeniui iki 40 m. imtinai;

–          Įsigyti investicijas (automatinė smėliasrovė; balansavimo staklės; adapterių komplektas; geometrijos reguliavimo staklės; tęsteris el. akumaliatoriaus; geometrijos ardymo įrankių komplektas; šilumos siurblys; automatinių pildymo stotelių rinkinys; žibintų reguliavimo stendas; smūginis veržliasukis).