„Verslo kūrimas“ ALYT-LEADER-6A-D-27-2-2021
2021 liepos 19
Rugpjūčio 7 d. šventė Pocelonyse – „Vasaros vainikas“
2021 liepos 20

„Sveikatos baras ant ratų“ ALYT-LEADER-6B-BD-28-1-2021

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I prioritetas „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis Priemonės „Inovatyvaus socialinio verslo ir bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ veiklos sritis „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9.2
Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Tėviškės namų bendruomenė
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Stacionari – Zaidų k. 1, Alytaus sen, Alytaus r.    Mobili – Alytaus apskritis
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 6
Bendra vietos projekto verte Eur:

(su PVM)

(be PVM)

 

53 920,00

45 155,54

Paramos suma, Eur  

49 726,00

Informacija apie vietos projekto pasiekimus:

Sukurtų naujų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.) asmeniui iki 40 m. (imtinai)

Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

 

 

 

1

1

Projekto tikslas Plėsti bendruomeninio verslo modelį- teikti mokamas edukacijas sveiko maisto gamyboje. Verslas būtų vykdomas stacionariu ir mobiliu būdu. Bendruomeninis verslas prisidėtų prie bendruomenės narių užimtumo didinimo.
Projekto uždaviniai –          sukurti 1 darbo vietą asmeniui iki 40 m.

–          įsigyti veiklai vykdyti įrangą (krovininis automobilis; priekaba su maisto ruošimo įranga; konsultavimo paslaugos)

–          išplėsti stacionarią ir mobilią ekonominę veiklą

–          uždirbti pinigai būtų reinvestuojami į iškeltų bendruomenės problemų sprendimą