Vietos projektai Alytaus rajone ir Birštono kaimiškoje teritorijoje: apžvalga ir rezultatai