„Pivašiūnų kapinių infrastruktūros sutvarkymas“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-05-068
2013 gruodžio 19
„Vandens gerinimo ir geležies šalinimo sistemų įrengimas Luksnėnų kaime Alytaus seniūnijoje Alytaus rajone“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-05-066
2013 gruodžio 19

„Daugų miesto parko įrengimas“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-05-067

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I prioritetas: „Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas“.
Strategijos priemonė ir veiklos sritis 1.1 Priemonė. Kaimo atnaujinimas ir plėtra.

1.1.1. veiklos sritis „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas, sukūrimas“.

Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus rajono savivaldybės administracija
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Daugų kaimo visuomeninė organizacija „Daugų kraštas“
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Daugų m., Alytaus rajonas
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 12
Bendra vietos projekto vertė, Lt (su PVM) 402773,33
Paramos suma, Lt 300000,00
Pareiškėjo įnašas natūra, Lt
Partnerio įnašas natūra, Lt 2666,67
Projekto tikslas  

Sudaryti modernias, patrauklias ir tinkamas sąlygas aktyviam, sveikam, sportiškam bendruomenės narių laisvalaikio praleidimui, formaliam ir neformaliam ugdymui (si).

Projekto uždaviniai

1) įrengti modernų parką;
2) įrengti tinklinio aikštelę, automobilių aikštelę;
3) įrengti persirengimo kabinas, suoliukus, šiukšliadėžes, dviračių stovą, informacinį stendą, lieptą su užlipimo kopėtėlėmis, biotualetus.

Planuojami projekto rezultatai

Įrengtas 1 parkas Daugų mieste.