„Dzūkijos ir pasaulio gastronominio paveldo projektas „Pasaulio puodai““ ALYT-LEADER-6A-D-6-2-2018
2018 rugsėjo 26
„Įmonės plėtra“ ALYT-LEADER-6A-D-11-1-2019
2018 rugsėjo 26

„Įmonės plėtra“ ALYT-LEADER-6A-D-11-3-2019

 

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I prioritetas „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ LEADER-19.2-6.4
Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas UAB „Artus LT“
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Putinų g. 61, Bakšių km., Alytaus sen., Alytaus r.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 24
Bendra vietos projekto verte Eur:

(su PVM)

(be PVM)

 

158 110,12

130 669,52

Paramos suma, Eur  

82 400,00

Informacija apie vietos projekto pasiekimus:

1.      Sukurtų naujų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

2.      Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

3.      Darbo vieta asmeniui iki 40 m.

 

2,1

 

 

13,225

 

1

Projekto tikslas Pareiškėjas vykdo baldų gamybą (gamina įvairius baldus pagal užsakymus). Įmonė neturi nuosavų patalpų, nuomojasi. Projekto metu nori pasistatyti nuosavą sandėlį (dydis 700 m2: – žemės darbai (grunto nukasimas), betonavimo darbai, plieno konstrukcijos bei jų montavimas (kolonos bei sijos), sienų ir stogo plokštės montavimas, langai ir vartai bei jų montavimas, papildomi darbai (angų aptaisymas, lietaus sistemos, sienų šiltinimas, išorinių sienų apšiltinimas bei izoliacija).
Projekto uždaviniai 1.      Sandėlio statybos darbai

2.      Sukurti 2 (2,1 etato) darbo vietas (stalius baldininkas (1,1etatas. 1 darbuotojas, kuris dirbs daugiau valandų) ir montuotojas (1 etatas))

3.      Sukurti bent 1 darbo vietą jaunam asmeniui – iki 40 m.