„Seniūnaičių iniciatyvos bendruomenių aktyviam laisvalaikiui, sportui sveikatinimui ir užimtumui“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-042

„Kančėnų kaimo bendruomenės užimtumo didinimas skatinant verslumą“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-043
2013 liepos 3
„Knyga – albumas „Pivašiūnai:gyvenvietė, bažnyčia, Dievo motinos paveikslas“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-041
2013 liepos 3

„Seniūnaičių iniciatyvos bendruomenių aktyviam laisvalaikiui, sportui sveikatinimui ir užimtumui“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-042

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas II prioritetas „Kaimo tradicijų puoselėjimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis 2.1. Priemonės „Kaimo gyventojų socialinės, ekonominės saviraiškos galimybių didinimas, pilietiškumo skatinimas“ 2.1.1. veiklos sritis „ Kaimo gyventojų socialinės saviraiškos, bendrų iniciatyvų rėmimas“
Pareiškėjo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas Seniūnaičių asociacija „Sieluva“
Partnerio vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Alytaus rajono savivaldybės administracija
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Alytaus rajono savivaldybės Alovės, Nemunaičio, Pivašiūnų, Raitininkų seniūnijos
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 12
Bendra vietos projekto vertė, Lt (su PVM) 50955,38
Paramos suma, Lt 40764,30
Pareiškėjo įnašas natūra, Lt 5095,54
Partnerio įnašas natūra, Lt 5095,54
Projekto tikslas

Skatinti, aktyvinti ir mokyti Alytaus rajono savivaldybės seniūnaičius ir Nemunaičio, Pivašiūnų, Raitininkų, Daugų seniūnijų bendruomenes rinktis naujas aktyvaus laisvalaikio, sporto formas, sveiką gyvenseną bei padidinti bendruomenių užimtumą, vietovių patrauklumą turistams, sportininkams, jaunimui ir visiems, kurie mėgsta šiaurietišką vaikščiojimą.

Projekto uždaviniai

1. Įsigyti projekto vykdymui būtinas priemones.
2. Surengti 1 šiaurietiško vaikščiojimo mokymus ir paruošti 8 trenerius asistentus iš 4 projekto seniūnijų teritorijų.
3. Nemokamo savanoriško darbo pagrindais, pagal 4 projekto vietoves (seniūnijas), sukurti 4 šiaurietiško vaikščiojimo maršrutus.
4. Surengti 4 šiaurietiško vaikščiojimo žygius 4 seniūnijose sukurtais maršrutais ir nuvykti į 1 pažintinę kelionę Lietuvoje, kelionės metu naudojant ir šiaurietiško vaikščiojimo lazdas.
5. Užtikrinti projekto tęstinumą.

Planuojami projekto rezultatai

1. Įsigytos projekto vykdymui būtinos priemonės.
2. Surengtas 1 šiaurietiško vaikščiojimo mokymas ir paruošti 8 treneriai asistentai iš 4 projekto seniūnijų teritorijų.
3. Sukurti 4 šiaurietiško vaikščiojimo maršrutai.
4. Surengti 4 šiaurietiško vaikščiojimo žygiai 4 seniūnijose sukurtais maršrutais ir nuvykta į 1 pažintinę kelionę Lietuvoje.