„Tobulėk – pasitikėk savimi, skleisk informaciją kitiems“ NR.LEADER-10-ALYTUS-01-012

„Alytaus kaimo bendruomenės „Alytaus kaimelis“ buveinės remontas ir įrangos įsigijimas“ NR.LEADER-10-ALYTUS-01-011
2011 gegužės 16

„Tobulėk – pasitikėk savimi, skleisk informaciją kitiems“ NR.LEADER-10-ALYTUS-01-012

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas II prioritetas „Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis

2.1. Priemonės „Kaimo gyventojų socialinės, ekonominės saviraiškos galimybių didinimas, pilietiškumo skatinimas“ 2.1.1. veiklos sritis „Kaimo gyventojų socialinės saviraiškos, bendrų iniciatyvų rėmimas“

Pareiškėjo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas Venciūnų kaimo bendruomenė – asociacija „Venciūniškiai“
Partnerio vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Venciūnų kaimas, Alovės seniūnija
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 7 mėn.
Bendra vietos projekto vertė, Lt (su PVM) 27000,00
Paramos suma, Lt 21 600,00
Pareiškėjo įnašas natūra, Lt 5 400,00
Partnerio įnašas natūra, Lt
Kiekybiniai ir kokybiniai tikslai, kuriuos planuojama pasiekti įgyvendinus vietos projektą  

Projekto metu bendruomenei priklausančiose patalpose, vyks kompiuterinio raštingumo mokymai, įkurtoje mokymo klasėje bendruomenės nariai turės galimybę ieškoti informacijos karjeros planavimo, savęs pažinimo ir vertinimo, kompiuterinio raštingumo, filmuotos medžiagos apipavidalinimo, foto albumų paruošimo srityse. Mokymo klasė vėliau bus naudojama kaip informacinis centras, kuriame bendruomenės nariai ir jaunimas galės pasidalinti savo įgytomis žiniomis ir įgūdžiais, bus suteikta galimybė socialinės, ekonominės saviraiškos galimybių didinimui kaimo žmonėms, o ypač jaunimui ir invalidams, nes bendruomenės narių tarpe yra nemažai žmonių su negalia.
Stovykla padės atsiskleisti kaimo vaikų kūrybiniam ir protiniam potencialui bei sudaryti galimybes kūrybines mintis išreikšti darbais.

Renginys suteiks galimybes turiningai praleisti laisvalaikį, tobulėti, skatins lyderiavimą ir ugdys bendruomenės narių tarpe lyderius, paskatins imtis iniciatyvos kitiems projektams organizuoti.

Per mokymus ir informacines technologijas plėsis kaimo žmonių socialinės kompetencijos sėkmingai integracijai į visuomenę ir darbo rinką, mažės atskirtis tarp miesto ir kaimo.

Trumpas projekto esmės aprašymas, ką planuojama atlikti (darbai)

Šiame projekte planuojame:
1. Suorganizuoti kompiuterinio raštingumo mokymus tokiomis temomis:
– darbo su kompiuteriu pagrindai;
– naudojimasis internetu ir informacijos paieška internete;
– naudojimasis elektroniniu paštu;
– dokumentų pasirengimas, nuotraukų, filmuotos medžiagos tvarkymas kompiuterio pagalba;
– darbo skelbimų paieška, karjeros planavimo galimybės.
Kompiuterinio raštingumo mokymai nesidubliuos su priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritis „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“ organizuojamais mokymais, nes Alytaus VVG neplanuoja tokių mokymų organizavimo. Kompiuterinio raštingumo mokymai bus pradvedami bendruomenės narių ir ši veikla priskiriama prie savanoriško darbo. Mokymų metu bus rengiama filmuota medžiaga (filmas) ir foto albumas, kurie bus papildomi projekto rezultatai. Siekiant, kad mokymai būtų kokybiški, juos ves Venciūnų kaimo bendruomenės nariai, turintys kompiuterinio raštingumo sertifikatus Mokymams vesti bendruomenė planuoja įrengti mokymo klasę bendruomenės „Venciūniškiai“ Venciūnų pagrindinės mokyklos darželio patalpose panaudos teise valdomose patalpose, (įsigyjant kompiuterį, spausdintuvą, skanerį, multimediją, foto ir video kameras, darbo stalus), kuri tarnaus kaip ir kaimo bendruomenės informacinis centras.
2.Suorganizuota tradicinė dviejų dienų jaunimo vasaros sporto stovykla – išvyka prie ežero, aplankant Dzūkijos gamtos paveldo objektus pagal pasirinktą maršrutą. Stovyklai suorganizuoti reikalinga pavėsinė, kuri apsaugotų stovyklos dalyvius nuo nepalankių oro sąlygų – jaunimo vasaros sporto stovyklos metu stovyklautojų maitinimui, apsaugant nuo saulės kaitros ir lietaus, pasibaigus stovyklai būtų naudojama kituose bendruomenės renginiuose, vykstantiems lauko sąlygomis.
3.Projektą vainikuos renginys „ TOBULĖK – PASITIKĖK SAVIMI, SKLEISK INFORMACIJĄ KITIEMS‘, kurio metu bus apžvelgta projektinė veikla, paruošta meninė programa. Panašius renginius bendruomenė organizuoja nuolat, rengia menines – kultūrines programas, o šiam renginius paruoštai meninei programai reikalinga įsigyti įgarsinimo aparatūrą (t.y. mikrofonus, kėdes ir kilnojamą pavėsinę – ji reikalinga organizuojant renginius lauko sąlygom, ypač rengiant tradicinę jaunimo vasaros sporto stovyklą. Joje vyks įvairios sporto rungtys, šaškių, šachmatų, smiginio, rungtys, kultūrinių renginių vedimas, esant vėsesniam orui padės apsisaugoti nuo lietaus. Bus organizuojami piešimo, dekupažo darbai). Palapinė ir vėliau tarnautų rengiant kokybiškesnius bendruomenės renginius. Planuojama, kad baigiamajame renginyje dalyvaus 80 žmonių.