„Krokialaukio kaimo bendruomenės stiprinimas, pritaikant visuomeninės paskirties pastatą bendruomenės poreikiams ir įkuriant jame bendruomenės namus“ NR.LEADER-10-ALYTUS-01-010
2011 gegužės 16
„Gražulių kaimo bendruomenės įkūrimas ir bendruomeniškumo skatinimas“ NR.LEADER-10-ALYTUS-01-008
2011 gegužės 16

„Tradiciniai amatai buityje“ NR.LEADER-10-ALYTUS-01-009

 

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas II prioritetas „Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis

2.1. Priemonės „Kaimo gyventojų socialinės, ekonominės saviraiškos galimybių didinimas, pilietiškumo skatinimas“ 2.1.1. veiklos sritis „Kaimo gyventojų socialinės saviraiškos, bendrų iniciatyvų rėmimas“

Pareiškėjo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas Visuomeninė organizacija Pivašiūnų bendruomenė
Partnerio vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Einoronių kaimas, Pivašiūnų seniūnija
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 7 mėn.
Bendra vietos projekto vertė, Lt (su PVM) 74 124,74
Paramos suma, Lt 59 299,79
Pareiškėjo įnašas natūra, Lt 14 824,95
Partnerio įnašas natūra, Lt
Projekto tikslai

Teorinių ir praktinių mokymų metu bus puoselėjamos ir plėtojamos senosios kaimo tradicijos, amatai. Gautas teorines ir praktines žinias projekto dalyviai galės panaudoti savo socialinei ir ekonominei saviraiškai didinti. Bendri jaunimo ir suaugusiųjų užsiėmimai skatins bendruomeniškumą bei pilietiškumą.
Mokymų metu teorinės ir praktinės žinios apie senuosius amatus ir etninę kultūrą, projekto dalyviai, galės panaudoti savo buityje, alternatyvaus verslo kūrimui kaimo vietovėje, turiningam laisvalaikio praleidimui. Projekto įgyvendinimui daugumoje bus samdomi mūsų rajono gyventojai kurie nuo gautų pajamų mokesčius mokės įvietos biudžetą, taip pat numatytos sukurti dvi mokymo programos.

Planuojami projekto rezultatai

Projekto metu bus organizuojami teoriniai (20h.) ir praktiniai (248h.) drožybos ir keramikos mokymai 40-šičiai projekto dalyvių (20 moksleivių ir 20 suaugusiųjų). Mokymai vyks trimis etapais: atskirai suaugusiems, atskirai moksleiviams ir bendri susiskirsčius poromis po vieną moks kleivį ir vieną suaugusįjį. Projekto pabaigoje vyks konferencija-diskusija, dalyvių ir dėstytojų bendravimas su žiniasklaida, projekto dalyvių sukurtų darbų paroda-aukcionas.