„Eičiūnų koplyčios remontas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ Nr. LEADER-12-ALYTUS-03-033

„Mergalaukio bendruomenės patalpų remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ Nr. LEADER-12-ALYTUS-03-034
2013 sausio 21
„Bukaučiškių koplyčios restauravimas bei pritaikymas turizmo reikmėms“ Nr. LEADER-12-ALYTUS-03-028
2013 sausio 21

„Eičiūnų koplyčios remontas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ Nr. LEADER-12-ALYTUS-03-033

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas

I prioritetas: Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas

Strategijos priemonė ir veiklos sritis

1.1 Priemonė. Kaimo atnaujinimas ir plėtra
Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstravimas, remontas ir pritaikymas visuomenės poreikiams

Pareiškėjo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas PIVAŠIŪNŲ PILIGRIMŲ CENTRAS
Partnerio vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas Pivašiūnų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
Alytaus rajono savivaldybės administracija
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Alyvų g. 2, Eičiūnų k., Butrimonių sen., Alytaus r.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 18
Bendra vietos projekto vertė, Lt (su PVM) 133 332,29
Paramos suma, Lt 119 999,06
Pareiškėjo įnašas natūra. Lt 1 333,32
Partnerio 1 įnašas natūra, Lt 10 666,59
Partnerio 2 įnašas natūra, Lt 1 333,32
Projekto tikslas

Pagerinti religinės bendruomenės Pivašiūnų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos pastatą Eičiūnų k. ir pritaikyti jį visuomenės poreikiams bei piligrimystei.

Projekto uždaviniai

1. Sudaryti ir užregistruoti patalpų panaudos sutartį tarp VšĮ Pivašiūnų piligrimų centro ir Pivašiūnų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos ir įkurti Eičiūnuose VšĮ Pivašiūnų piligrimų centro atstovybę.
2. Suremontuoti koplyčios stogą.
3. Įsigyti kėdes.
4. Užtikrinti vietos projekto tęstinumą.

Planuojami projekto rezultatai

Suremontuotas 1 pastato stogas, įsigyta 100 kėdžių.
Po remonto pagyvės religinės bendruomenės veiklos, o piligrimystei vystyti bus įsigyta 100 kėdžių, kurios bus naudojamos parapijos patalpose bei būsimose VšĮ Piligrimų centro patalpose bei pagal poreikius pamaldų, kultūros renginių metu.