„Mergalaukio bendruomenės patalpų remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ Nr. LEADER-12-ALYTUS-03-034

„Kumečių kaimo bendruomenės pastato kapitalinis remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ Nr. LEADER-12-ALYTUS-03-035
2013 sausio 21
„Eičiūnų koplyčios remontas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ Nr. LEADER-12-ALYTUS-03-033
2013 sausio 21

„Mergalaukio bendruomenės patalpų remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ Nr. LEADER-12-ALYTUS-03-034

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas

I prioritetas: Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas

Strategijos priemonė ir veiklos sritis

1.1 Priemonė. Kaimo atnaujinimas ir plėtra
Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstravimas, remontas ir pritaikymas visuomenės poreikiams

Pareiškėjo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Partnerio vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas Mergalaukio ir aplinkinių Angininkų, Bažavos, Komisaruvkos, Atesninkų kaimų bendruomenės klubas „Besimokanti visuomenė – sėkmingas ateities garantas“
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Topolių g. 11, Mergalaukio k., Simno sen., Alytaus r.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 24
Bendra vietos projekto vertė, Lt (su PVM) 73 399,70
Bendra PVM suma, Lt 11 667,40
Paramos suma, Lt 55 559,07
PVM suma, Lt 11 667,40
Pareiškėjo įnašas natūra, Lt 4 805,77
Partnerio įnašas natūra, Lt 1 367,46
Projekto tikslas

Rūpintis kaimo žmonių gerove, pagerinti bendruomenės jaunimo ir senjorų užimtumą, edukologinę ir kultūrinę veiklą.

Projekto uždaviniai

suremontuoti bendruomenės patalpas:
• pakeisti grindis, langus, duris;
• suremontuoti lubas, sienas;
• sutvarkyti elektros instaliaciją;
• suremontuoti dalies pastato lietvamzdžius ir latakus.

Planuojami projekto rezultatai

Suremontuotas 1 pastatas.
Bendruomenė patalpas naudos renginiams organizuoti, vakaronėms, susirinkimams vesti, kviesis lektorius seminarams ne tik jaunimui, bet ir senjorams. Taip pat, šaltuoju metų laikotarpiu, planuojami rankdarbių vakarai kaimo darbštuoliams burtis, kurie supažindintų gyventojus su įvairiais amatais – vėlimo, mezgimo, audimo. Bendruomenei pritaikytos ir sutvarkytos patalpos leis bendruomenės nariams visapusiškai vykdyti savo asociacijos iškeltus tikslus ir uždavinius.