„Kumečių kaimo bendruomenės pastato kapitalinis remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ Nr. LEADER-12-ALYTUS-03-035

„Praniūnų bendruomenės patalpų remontas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ Nr. LEADER-12-ALYTUS-03-036
2013 sausio 21
„Mergalaukio bendruomenės patalpų remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ Nr. LEADER-12-ALYTUS-03-034
2013 sausio 21

„Kumečių kaimo bendruomenės pastato kapitalinis remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ Nr. LEADER-12-ALYTUS-03-035

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas

I prioritetas: Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas

Strategijos priemonė ir veiklos sritis

1.1 Priemonė. Kaimo atnaujinimas ir plėtra
Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstravimas, remontas ir pritaikymas visuomenės poreikiams

Pareiškėjo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Partnerio vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas Kumečių kaimo bendruomenė
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Kumečių k., Miroslavo sen., Alytaus r.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 24
Bendra vietos projekto vertė, Lt (su PVM) 191 250,84
Bendra PVM suma, Lt 30 400,67
Paramos suma, Lt 144 765,15
PVM suma, Lt 30 400,67
Pareiškėjo įnašas natūra, Lt 12 330,64
Partnerio įnašas natūra, Lt 3 754,38
Projekto tikslas

Pagerinti Kumečių kaimo žmonių ir jaunimo užimtumą, sutvarkant bendruomenės patalpas.

Projekto uždaviniai

1. sąlygų sukūrimas bendruomenei kokybiškai leisti laisvalaikį, sutvarkius bendruomenei priklausančias patalpas;
2. bendruomenės iniciatyvų socialinei saviraiškai didinimas, sutvarkius ir įrengus bendruomenės traukos centrą.

Planuojami projekto rezultatai

Suremontuotos 1 bendruomenės patalpos.
Šiame pastate bendruomenė vykdys savo veiklas bei organizuos įvairius renginius. Bendruomenei pritaikytos ir sutvarkytos patalpos leis bendruomenės nariams visapusiškai vykdyti savo asociacijos iškeltus tikslus ir uždavinius.